Rejsebestemmelser

Generelle rejsebestemmelser

1. Indtegning

Indtegningen og vilkårene er bindende for Den Jyske Vinskole + kunden, når depositum er betalt.

2. Rejsens Pris

Depositum udgør 10-30% af rejsens pris og er iøvrigt afhængig af rejsens karaktér, længde og mål,
og varierer så for rejser indenfor Europa og oversøiske mål.

3. Betaling af rejsen, individuel eller gruppe.

Betaling for rejsen med fradrag af evt. tidligere erlagt depositum skal være Den Jyske Vinskole i hænde
senest 40 dage før den aftalte rejsedag. Ved indtegningen mindre end 40 dage før rejsedagen, skal hele rejsens pris betales 24 timer efter indtegningen.

4. Den Jyske Vinskole afbestiller en rejse:

Indbetalt depositum + evt. restbeløb betales 100% tilbage.

5. Afbestilling foretaget af kunden, uanset årsag - individuel eller gruppe.

Ved afbestilling mere end 40 dage før afrejse tilbagebetales det erlagte depositum med fradrag på
1.000-6.000 kr. per person i ekspeditionsgebyr alt afhængig af turens karakter og rejsens destination.

– Ved afbestilling 40-16 dage før afrejse: 50% af den samlede rejses pris er tabt.
– Ved afbestilling 15 dage – 24 timer før afrejsen: 50% af den samlede rejses pris er tabt og der
tillægges et ekspeditionsgebyr på kr. 1.000-6.000 kr. per person afhængig af turens karakter og
rejsens destination.
-Ved afbestilling 120 dage før afgangen ved Cruise over 1 måned. 50% betales tilbage af det indbetalte beløb eks. depositum)
Depositum er altid forfalden ved kundens aflysning.

Tilmelding

Bestilling af en rejse kan ske via tilmeldingsblanketten her på hjemmesiden, pr. E-mail eller pr. telefon. Normalt skal depositum betales samtidig med tilmeldingen. Se størrelse og betalings-tidspunkt nederst i rejsebeskrivelsen. Depositum bedes overført via Netbank samtidig med tilmeldingen til Djurslands Bank Reg. nr. 7300 Konto nr.: 1017802. + navn & dato (Evt indbetaling via penge-institut førstkommende bankdag). Tilmeldingen er herved bindende for begge parter.

Tilmeld dig her

Bekræftelse

Når vi har modtaget både tilmelding og depositum sendes E-mail med bekræftelse.

Senere følger pr. post bekræftelse på reserveret flybillet, hotelværelse etc. samt indbetalingskort på restbeløbet med sidste indbetalingsdag samt evt. rejse-papirer, program, hotelvoucher, flybillet/bordingspas etc.

Pas

Husk at medbringe pas – og at kontrollere dets gyldighed. Ved flyrejser/flybilletter er det den rejsendes ansvar at kontrollere, at navnene på bekræftelsen og de tilsendte billetter m.v. er i overensbestemmelse med stavemåden i passet. Vi påtager os således intet ansvar for afvisning af en billet i en lufthavn af denne årsag.

EU-sygesikringskort

Pr. 1-8-2014 gælder det gule sygesikringskort ikke udenfor Danmark.
Bestil i stedet det blå EU-sygesikringskort her.

Rejsedeltagerens ansvar

Rejsedeltagere, der ikke møder rettidigt på det aftalte afgangssted eller ikke har gyldigt pas, vil ikke få nogen godtgørelse. Rejsedeltageren er forpligtet til at respektere ordens-bestemmelser, som gælder for transportmidler, hoteller etc. samt at optræde således, at medrejsende ikke generes. Tilsidesættes disse regler forbeholder vi os ret til at udelukke rejsedeltageren fra rejsen, hvorefter rejsedeltageren må fortage hjemrejsen på egen regning. Vi er i så tilfælde berettiget til at oppebære den totale pris for rejsen. En rejsende er ansvarlig for enhver skade forårsaget ved overtrædelse af anvisninger eller forskrifter.

Rejsegarantifonden

Ved alle pakkerejser vi udbyder er du dækket af den tekniske arrangørs medlemsskab hos Rejsegarantifonden. (D.v.s. rejser bestående af både transport og overnatning og evt. arrangementer.) – Denne tekniske arrangør’s medlemsnr. vil være oplyst nederst i rejse-beskrivelsen. Vi er godkendt hos Rejsegaranti-fonden som formidler/ agent for denne rejsearrangør). Vi er ikke selv registreret i Rejse-garantifonden, da vi udelukkende er formidler/agent for andre rejsearrangører, som er medlem.)

Reklamationer

Eventuelle reklamationer skal gøres gældende overfor Den Jyske Vinskole, 8560 Kolind.

DEN JYSKE VINSKOLE er medlem af Rejsegarantifonden nr. 1099.
Kolind, den 10.01.2014