Rejsebestemmelser | Den Jyske Vinskole

Generelle rejsebestemmelser’s hovedpunkter

1. Indtegning

Indtegningen og vilkårene er bindende for Den Jyske Vinskole + kunden, når depositum er betalt.

2. Rejsens Pris

Depositum udgør 10-30% af rejsens pris og er iøvrigt afhængig af rejsens karaktér, længde og mål,
og varierer så for rejser indenfor Europa og oversøiske mål.

3. Betaling af rejsen, individuel eller gruppe.

Betaling for rejsen med fradrag af evt. tidligere erlagt depositum skal være Den Jyske Vinskole i hænde
senest 40 dage før den aftalte rejsedag. Ved indtegningen mindre end 40 dage før rejsedagen, skal hele rejsens pris betales 24 timer efter indtegningen.

4. Den Jyske Vinskole afbestiller en rejse:

Indbetalt depositum + evt. restbeløb betales 100% tilbage.

5. Afbestilling foretaget af kunden, uanset årsag - individuel eller gruppe.

Ved afbestilling mere end 40 dage før afrejse tilbagebetales det erlagte depositum med fradrag på
1.000-6.000 kr. per person i ekspeditionsgebyr alt afhængig af turens karakter og rejsens destination.

– Ved afbestilling 40-16 dage før afrejse: 50% af den samlede rejses pris er tabt.
– Ved afbestilling 15 dage – 24 timer før afrejsen: 50% af den samlede rejses pris er tabt og der
tillægges et ekspeditionsgebyr på kr. 1.000-6.000 kr. per person afhængig af turens karakter og
rejsens destination.

Reklamationer

Eventuelle reklamationer skal gøres gældende overfor Den Jyske Vinskole, 8560 Kolind.

DEN JYSKE VINSKOLE er medlem af Rejsegarantifonden nr. 1099.
Kolind, den 10.01.2014

Fra den 1-8-2014 gælder det gule sygesikringskort ikke udenfor Danmark.

Bestil det nye blå EU-sygesikringskort – KLIK HER >>